Dear Colleagues and Friends,

We are pleased to announce that the conference Marketing and Media Identity 2023: AI – The Future of Today will officially take place in the Jan Palarik Theatre.

The main topic is focused on new challenges in media and marketing communication.

You can apply until October 20, 2023 via the electronic registration – REGISTRATION
Date of the conference – November 14, 2023
Venue of the conference – Jan Palarik Theatre
Deadline for registration and submission of abstracts – September 30, 2023
Deadline for submission of papers – November 20, 2023
Conference fee: 120€ (SK) / 150€ (EN); co-author 70€

We are looking forward to meeting you!
If you have any questions, do not hesitate to contact us.

Vážení kolegovia a priatelia,
s radosťou Vám oznamujeme, že tohtoročná konferencia Marketing and Media Identity 2023: AI – The Future of Today sa bude oficiálne konať v Divadle Jána Palárika v Trnave. Nosnou témou sú nové výzvy v mediálnej a marketingovej komunikácii. Prihlásiť sa môžete do 20. októbra 2023 formou elektronickej prihlášky – PRIHLÁŠKA 
Termín konania – 14. november 2023
Miesto konania – Divadlo Jána Palárika v Trnave
Termín registrácie a zaslania abstraktov
– do 30. septembra 2023
Zaslanie príspevku – do 20. Novembra 2023
Účastnícky poplatok: 120 € (SJ) / 150 € (AJ), spoluautor 70 €
Tešíme sa na Vás!
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Live stream will be broadcast via this web, Facebook FMK UCM and YouTube FMK UCM.

Need more information?