Dear Colleagues and Friends,

We are pleased to announce that the conference Marketing and Media Identity 2022 Metaverse Is The New Universe will officially take place in the Jan Palarik Theatre.

The main topic is focused on new challenges in media and marketing communication.

You can apply until October 16, 2022 via the electronic registration – REGISTRATION
Date of the conference – October 25, 2022
Venue of the conference – Jan Palarik Theatre
Deadline for submission of abstracts – October 16, 2022
Deadline for submission of papers – November 9, 2022
Conference fee: 120€ (SK) / 150€ (EN); co-author 70€

We are looking forward to meeting you!
If you have any questions, do not hesitate to contact us.

Vážení kolegovia a priatelia,
s radosťou Vám oznamujeme, že tohtoročná konferencia Marketing and Media Identity 2022 Metaverse Is The New Universe  sa bude oficiálne konať v Divadle Jána Palárika v Trnave. Nosnou témou sú nové výzvy v mediálnej a marketingovej komunikácii. Prihlásiť sa môžete do 16. októbra 2022 formou elektronickej prihlášky – PRIHLÁŠKA 
Termín konania – 25. október 2022
Miesto konania – Divadlo Jána Palárika v Trnave
Zaslanie abstraktu – do 16. októbra 2022
Zaslanie príspevku – do 9. novembera 2022
Účastnícky poplatok: 120 € (SJ) / 150 € (AJ), spoluautor 70 €
Tešíme sa na Vás!
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Live stream will be broadcast via this web, Facebook FMK UCM and YouTube FMK UCM.

Need more information?